PBD Topoľčany
Vitajte na stránke

Prečo vybrať práve nás?

Stovky nehnuteľností

Spravujeme mnohé nehnuteľnosti v okresoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

Viac ako 25 rokov skúseností

Služby v oblasti správy priestorov poskytujeme od roku 1989.

Osobný prístup k zákazníkom

Nie je nič dôležitejšie ako vy, spokojní zákazníci. Chceme byť partnerom pre každého zákazníka.


Ponuka služieb Poľnohospodárskeho bytového družstva Topoľčany

Pri výkone správy - rozsahu činností - súvisiacich s výkonom správy nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov vychádzame z požiadaviek našich klientov, z legislatívnych predpisov, poznatkov a skúseností nadobudnutých dlhodobým pôsobením v danej sfére. Správu nehnuteľností vykonávame v zmysle Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z na základe:

  • Zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov
  • Mandátnej zmluvy uzatvorenej s obcami, mestské byty, SVB